Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

Light Conditions in Stands of Different Species Composition on the Solovetsky Islands. Pp. 93–100.

Версия для печати

Section: Biology

UDC

630*

Authors

Feklistov Pavel Aleksandrovich, Forestry Engineering Institute, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk, Russia)

Sobolev Aleksandr Nikolaevich, Solovki State Historical, Architectural and Natural Museum-Reserve (Solovetsky, Arkhangelsk Region, Russia)

Abstract

The paper studies illuminance under the canopy of stands consisting of different forest types and species. It has been found that the amount of light reaching the upper canopy of forest plant communities is 57–67 klx. Stands retain, on average, 90–97 % of light. The amount of light decreases as we move to the soil surface. At the level of the moss-lichen tier, illuminance is 0.9–2 klx. Illuminance levels on the southern side of the trunk are higher than on the northern one. By area of phytocenosis, the highest illuminance levels are observed in the gap between the trees, while the lowest, around the trunks.

Keywords

light conditions, stand composition, forest type, Solovetsky Islands, illuminance, canopy, distance from the tree.

The full-text version of the article can be requested through the university’s library.

References

 1. Alekseev V.A. Svetovoy rezhim v lesu [Light Conditions in the Forest]. Leningrad, 1975.
 2. Anuchin N.P. Lesnaya taksatsiya [Forest Inventory]. Moscow, 1982.
 3. GOST 16128-70. Ploshchadi probnye lesoustroitel’nye. Metod zakladki [State Standard 16128-70. Trial Forest Management Areas. Establishment Method]. Moscow, 1971.
 4. Gusev I.I. Modelirovanie ekosistem [Ecosystem Modelling]. Arkhangelsk, 2002.
 5. Gusev I.I., Kalinin V.I. Lesnaya taksatsiya [Forest Inventory]. Leningrad, 1988.
 6. Molchanov A.A. Vliyanie lesa na okruzhayushchuyu sredu [The Influence of Forests on the Environment]. Moscow, 1973.
 7. OST 56-69-83. Ploshchadi probnye lesoustroitel’nye. Metod zakladki [Iindustrial Standard 56-69-83. Trial Forest Management Areas. Establishment Method]. Moscow, 1984.
 8. Sobolev A.N., Feklistov P.A. Napochvennyy pokrov v razlichnykh tipakh lesa Solovetskogo arkhipelaga i ego izmenenie pod vliyaniem rekreatsii [Soil Cover in Various Forest Types on the Solovki Archipelago and Its Change Under the Influence of Recreation]. Lesnoy vestnik. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa, 2009, no. 1, pp. 81–84.
 9. Sukachev V.N., Dylis N.V. Programma i metodika biogeotsenologicheskikh issledovaniy [Program and Methodology of Biogeocenological Research]. Moscow, 1966.
 10. Sukachev V.N., Zonn S.V. Metodicheskie ukazaniya k izucheniyu tipov lesa [Methodological Guidelines for the Study of Forest Types]. Moscow, 1961.
 11. Feklistov P.A., Sobolev A.N. Lesnye nasazhdeniya Solovetskogo arkhipelaga (struktura, sostoyanie, rost) [Forest Plantations on the Solovetsky Islands (Structure, Condition, Growth)]. Arkhangelsk, 2010.
 12. Feklistov P.A., Sobolev A.N. O vozmozhnosti primeneniya tablits khoda rosta drevesnykh porod na Solovetskikh ostrovakh [On Possibility of Using Growth Progress Tables on Solovetsky Islands]. Lesnoy zhurnal, 2008, no. 4, pp. 152–154.
 13. Shvartsman Yu.G., Bolotov I.N. Mekhanizmy formirovaniya ekstrazonal’nykh biotsenozov Solovetskogo arkhipelaga [Mechanisms of the Formation of Extrazonal Biocenoses on the Solovetsky Islands]. Ekologiya, 2005, no. 5, pp. 344–352.