Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

Thermal Regime of the Soils of Pymvashor Natural Area. Pp. 30–37.

Версия для печати

Section: Geosciences

UDC

551.525

Authors

Skyutte Natalya Garryevna, Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia)

Romanis Tatyana Vladimirovna, Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia)

Abstract

The article studied microclimatic parameters of the “air – thermal spring – soil” system (Pymvashor natural area, Bolshezemelskaya tundra). In terms of heating effect, there were singled out three temperature zones. We showed that the ecological regime of the sub-Arctic ecosystem changes at temperatures ranging from +7.6 to +17.0 °С.

Keywords

hydrothermal ecosystem, sub-Arctic region, Bolshezemelskaya tundra, temperature, soil, heating effect.

The full-text version of the article can be requested through the university’s library.

References

 1. Alisov B.P. Klimat SSSR [Climate in the USSR]. Moscow, 1956. 126 p.
 2. Atlas Arkhangel’skoy oblasti [Atlas of the Arkhangelsk Region]. Moscow, 1976. 72 p.
 3. Dimo V.N. Teplovoy rezhim pochv SSSR [Thermal Conditions of the Soils in the USSR]. Moscow, 1972. 359 p.
 4. Shishov L.L., Tonkonogov V.D., Lebedeva I.I., Gerasimova M.I. Klassifikatsiya i diagnostika pochv Rossii [Classification and Diagnostics of Soils in Russia]. Smolensk, 2004. 342 p.
 5. Koperina V.V. Otchet o geologicheskoy s”emke verkhnego techeniya r. Adz’vy i r. Khaypudyry v 1932 g. [Report on the Geological Survey of the Upper Reach of the Adzva River and the Khaipudyra River in 1932]. Zemlevedenie, 1933, vol. 35, iss. 4, pp. 314–337.
 6. Nauchno-prikladnoy spravochnik po klimatu SSSR. Ser. 3. Mnogoletnie dannye. Ch. 1–6. Vyp. 1. Arkhangel’skaya i Vologodskaya oblasti, Komi ASSR [Scientific and Applied Handbook on the USSR Climate. Series 3. Long-Term Data. Part 1–6. Iss. 1. The Arkhangelsk and Vologda Regions, Komi ASSR]. Leningrad, 1989. 483 p.
 7. Neshataev Yu.N. Metody analiza geobotanicheskikh materialov [Methods for Analysis of Geobotanical Materials]. Leningrad, 1987. 192 p.
 8. Pochvenno-geologicheskie usloviya Nechernozem’yam [Soil and Geological Conditions of Non-Chernozem Areas]. Moscow, 1984. 608 p.
 9. Pochvennye protsessy i prostranstvenno-vremennaya organizatsiya pochv [Soil Processes and Spatio-Temporal Organization of Soils]. Ed. by Kudeyarov V.N. Moscow, 2006. 568 p.
 10. Rusanova G.V. Poligenez i evolyutsiya pochv Subarkticheskogo sektora (na primere Bol’shezemel’skoy tundry) [Polygenesis and Evolution of the Soils in the Subarctic Sector (Exemplified by the Bolshezemelskaya Tundra)]. St. Petersburg, 2010. 166 p.
 11. Savvinov D.D. Gidrotermicheskiy rezhim merzlotnykh pochv i ego regulirovanie (na primere Yakutii): avtoref. dis. ... d-ra. biol. nauk [Hydrothermal Regime of Permafrost Soils and Its Regulation ( Exemplified by Yakutia): Dr. Biol. Sci. Diss. Abs.]. Novosibirsk, 1982. 40 p.
 12. Samkova T.Yu. Struktura rastitel’nosti termal’nogo polya kak otrazhenie prostranstvennoy struktury gidrotermal’nykh protsessov (na primere termal’nykh poley Pauzhetskoy gidrotermal’noy sistemy) [Structure of Vegetation of the Thermal Field as Reflection of Spatial Structure of Hydrothermal Processes (by the Example of Thermal Fields of Pauzhetka Hydrothermal System)]. Vestn. KRAUNTs. Ser.: Nauki o zemle, 2007, no. 2, iss. 10, pp. 87–101.
 13. Funktsionirovanie subarkticheskoy gidrotermal’noy ekosistemy v zimniy period [Functioning of the Subarctic Hydrothermal Ecosystem During Winter]. Ed. by Bogolitsyn K.G., Bolotov I.N. Yekaterinburg, 2011. 203 p.
 14. Chernov Yu.I. Ekologiya i biogeografiya. Izbrannye raboty [Ecology and Biogeography. Selected Works]. Moscow, 2008. 580 p.