Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

The Primary Data About the Lichen Flora of the National Park “Onega Pomorie”. C. 35–44

Версия для печати

Section: Biology

UDC

582.29

Authors

Vladimir N. Korotkov*, Aleksey V. Pchelkin**
*Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation), Institute of Global Climate and Ecology of Roshydromet and Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)
**Institute of Global Climate and Ecology of Roshydromet and Russian Academy of Sciences, Institute of Geography (Moscow, Russian Federation), Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Abstract

The national park “Onega Pomorie” was founded in 2013. It is located in the northern part of the Onega Peninsula (Arkhangelsk region). An important task of the national park is an inventory of species and the ecosystem diversity of the territory. The paper presents the first results of the lichen inventory conducted in 2014–2015. The study area covered the northwestern part of the Onega Peninsula and was limited within the geographical coordinates 64,8285º – 65,1633º N and 36,5076º – 37,2064º E in the WGS-84 coordinate system. We present the annotated list of 87 lichen species mainly of epiphytic and epigenic ecological groups. The substrate and habitat are indicated for each type of lichen; the location details are established for rare and protected species. Eurytopic, eurybiontic lichens, such as Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes, are very common among the epiphytic species. Two species are listed in the Red Data Book of the Russian Federation and the Red Data Book of the Arkhangelsk region: Lobaria pulmonaria and Bryoria fremontii. Epiphytic lichen Lobaria pulmonaria is quite wide distributed on the territory of the national park and is confined to the old-growth forests. Usually old trees of Populus tremula and rarely old trees of Salix caprea and Sorbus aucuparia serve as the phorophytes for Lobaria pulmonaria. The main substrate for Bryoria fremontii in the national park is the trunks and branches of Scotch pine (Pinus sylvestris). Epiphytic lichens Alectoria sarmentosa, Ramalina dilacerata, R. roesleri which are protected in a neighboring region and listed in the Red Data Book of the Republic of Karelia are typical for the national park.

Keywords

lichen, Onega Pomorie, Arkhangelsk region
Download (pdf, 1.3MB )

References

 1. Lynge B. Lichens from Novaya Zemlya. Rep. Scient. Results Norw. Exped. Nov. Zeml., 1921, no. 43, pp. 1–299. 
 2. Zhurbenko M.P., Vekhov N.V. Lishayniki na obnazhennoy drevesine postroek arkhipelaga Novaya Zemlya i ostrova Vaygach [Lichens on the Bare Wood of Buildings of Novaya Zemlya Archipelago and Vaigach Island]. Novosti sistematiki nizshikh rasteniy [Novitates Systematicae Plantarum non Vascularium], 2001, vol. 34, pp. 126–134. 
 3. Zakharchenko Yu.V. Issledovanie bazovogo sostoyaniya i nekotorykh antropogennykh izmeneniy epifitnoy likhenoflory el’nikov yugo-vostoka Belomorsko-Kuloyskogo plato: avtoref. dis. … kand. biol. nauk [Study of the Basic State and Some Antropogenic Changes in Epiphytic Lichen Flora of Spruce Forests of the Southeastern of the White Sea-Kuloi Plateau: Сand. Biol. Sci. Diss. Abs.]. Moscow, 1994. 22 p. 
 4. Batalov A.E., Bragin A.V., Kuznetsova E.N., Bedritskaya T.V., Chupakova A.V., Shuvalov E.V., Shavrina E.V., Byzova N.M. Lachskiy gosudarstvennyy prirodnyy biologicheskiy zakaznik regional’nogo znacheniya [Lachsky State Natural Biological Reserve of Regional Importance]. Arkhangelsk, 2010. 74 p. 
 5. Gorshkov V.V. Izmenenie chisla vidov epifitnykh lishaynikov na stvolakh eli v zavisimosti ot usloviy mestoobitaniya v elovykh lesakh zapovednika “Kivach” i natsional’nogo parka “Vodlozerskiy” (Yuzhnaya Kareliya) [Changing of Species Number of Epiphytic Lichens on the Spruce Trunks in Dependence on the Habitat Conditions in Spruce Forests of the Reserve “Kivach” and the Vodlozero National Park (South Karelia)]. Ekologiya-2003: tez. molodezh. mezhdunar. konf. (17–19 iyunya 2003 g.) [Ecology-2003: Proc. Youth Int. Conf. (17–19 June 2003)]. Arkhangelsk, 2003, pp. 158–159. 
 6. Kravchenko A.V. Ob okhranyaemom lishaynike Brioriya Fremonta (Bryoria fremontii) v natsional’nom parke “Vodlozerskiy” [On the Protected Lichen Bryoria frwemontii in the Vodlozero National Park]. Natsional’nyy park “Vodlozerskiy”: prirodnoe raznoobrazie i kul’turnoe nasledie [The Vodlozero National Park: the Natural Diversity and Cultural Heritage]. Petrozavodsk, 2001, pp. 191–193. 
 7. Lapshin P.N., Osipov M.N. Listostebel’nye mkhi i lishayniki rayona ozer Pil’masozero i Kelkozero [Leafy Mosses and Lichens of the Pilmasozero and Kelkozero Lakes]. Natsional’nyy park “Vodlozerskiy”: prirodnoe raznoobrazie i kul’turnoe nasledie [The Vodlozero National Park: the Natural Diversity and Cultural Heritage]. Petrozavodsk, 2001, pp. 168–190. 
 8. Osipov M.N. Likhenobiota malonarushennykh lesnykh soobshchestv Vodlozerskogo natsional’nogo parka [Lichens of Old-Growth Forests of the Vodlozero National Park]. Sokhranenie biologicheskogo raznoobraziya Fennoskandii: tez. dokl. mezhdunar. konf. [Biodiversity Conservation of Fennoscandia: Proc. Int. Conf.]. Petrozavodsk, 2000, pp. 74–75. 
 9. Potasheva M.A., Kravchenko A.V. Okhranyaemyy lishaynik lobariya legochnaya v natsional’nom parke “Vodlozerskiy”: rasprostranenie i priurochennost’ [The Protected Lichen Lobaria Pulmonaria in the Vodlozero National Park: Distribution and Confinement]. Prirodnoe i kul’turnoe nasledie Vodlozerskogo natsional’nogo parka [The Natural and Cultural Heritage of the Vodlozero National Park]. Petrozavodsk, 1995, pp. 151–156. 
 10. Tarasova V.N., Stepanova V.I. Predvaritel’nyy spisok lishaynikov natsional’nogo parka “Vodlozerskiy” [Preliminary List of Lichens of the Vodlozero National Park]. Natsional’nyy park “Vodlozerskiy”: prirodnoe raznoobrazie i kul’turnoe nasledie [The Vodlozero National Park: the Natural Diversity and Cultural Heritage]. Petrozavodsk, 2001, pp. 183–190. 
 11. Tarasova V.N., Sonina A.V. Formirovanie napochvennogo pokrova v zavisimosti ot glubiny zaleganiya kristallicheskikh porod v skal’nykh lesnykh soobshchestvakh Vodlozerskogo natsional’nogo parka (Arkhangel’skaya oblast’) [Formation of Ground Cover in Dependence on the Depth of Crystalline Rocks in Rocky Forest Communities of the Vodlozero National Park (Arkhangelsk Region)]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2012, vol. 14, no. 1(5), pp. 1379–1382. 
 12. Tarasova V.N., Sonina A.V. Lishayniki – komponent skal’nykh lesnykh soobshchestv na territorii natsional’nogo parka “Vodlozerskiy” (Arkhangel’skaya oblast’) [Lichens as a Component of Rocky Forest Communities in the Vodlozero National Park (Arkhangelsk Region)]. Otechestvennaya geobotanika: osnovnye vekhi i perspektivy: materialy vseros. konf. [Domestic Geobotany: Milestones and Perspectives: Proc. All-Russ. Conf.]. Saint Petersburg, 2011, vol. 1, pp. 265–268. 
 13. Tarasova V.N., Sonina A.V., Androsova V.I., Stepanchikova I.S. The Lichens of Forest Rocky Communities of Mountain Olovgora (Arkhangelsk Region, Northwest Russia). Folia Cryptogamica Estonica, 2015, vol. 52, pp. 51– 62. 
 14. Fadeeva M.A., Golubkova N.S., Vitikaynen O., Akhti T. Konspekt lishaynikov i likhenofil’nykh gribov respubliki Kareliya [Summary of Lichens and Lichenicolous Fungi of Karelia]. Petrozavodsk, 2007. 194 p. 
 15. Urbanavichus G.P. Biogeograficheskiy obzor raznoobraziya lishaynikov Murmanskoy oblasti [Biogeographical Overview of the Lichens Diversity of the Murmansk Region]. Vestnik Kol’skogo nauchnogo tsentra RAN [Herald of the Kola Science Centre RAS], 2010, no. 1, pр. 16–18. 
 16. Korotkov V.N. Vidovoe i tsenoticheskoe raznoobrazie malonarushennykh lesov natsional’nogo parka “Onezhskoe Pomor’e” [Species and Cenotic Diversity of Old-Growth Forests of the National Park “Onega Pomorie”]. Printsipy i sposoby sokhraneniya bioraznoobraziya: materialy VI Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem [Principles and Methods for the Biodiversity Conservation: Proc. 6th All-Russ. Conf. with Int. Part.]. Yoshkar-Ola, 2015, pp. 169–171. 
 17. Urbanavichus G.P. Spisok likhenoflory Rossii [A List of the Lichen Flora of Russia]. Saint Petersburg, 2010. 194 p. 
 18. Fadeeva M.A. Krasnaya Kniga Karelii: kommentarii k spisku lishaynikov [The Red Data Book of Karelia: Comments on the List of Lichens]. Fundamental’nye i prikladnye problemy botaniki v nachale XXI veka. Ch. 2. Al’gologiya. Mikologiya. Likhenologiya. Briologiya [Fundamental and Applied Problems of Botany in the Beginning of the 21st Century. Part 2: Algology. Mycology. Lichenology. Bryology]. Petrozavodsk, 2008, pp. 255–258.


INDEXED IN: 


Elibrary.ru

infobaseindex
Лань

OTHER NArFU JOURNALS: 

Journal of Medical and Biological
Research

Vestnik NArFU.
Series "Humanitarian
and Social Sciences"

Forest Journal 
Лесной журнал 

Arctic and North