Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

Ecological Monitoring of Sea Lead Contamination in the Russian Arctic Zone by the Experimental Hardware and Software Complex. P. 71–78

Версия для печати

Section: Geosciences

UDC

502.3:556:504.423

Authors

Aleksandr Yu. Kozhevnikov*, Evgeniy A. Varakin*, Il’ya S. Mayorov*, Irina A. Kuznetsova**, Nikolay S. Larionov**
*Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk, Russian Federation)
**Federal Center for Integrated Arctic Research, Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russian Federation)
Corresponding author: Aleksandr Kozhevnikov,
address: Naberezhnaya Severnoy Dviny, 17, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation;
e-mail: a.kozhevnikov@narfu.ru

Abstract

High resource potential of the Arctic region and the associated ecosystem load necessitate the development of effective tools for collecting and processing the increasing amount of environmental monitoring data. The structure and wide functionality of the experimental hardware and software complex developed by the authors ensure the processing and visual representation of a large body of data on the ecological state of the seas of the western sector of the Russian Arctic zone. This is a component of the information support of the environmental preservation principle for the realization of the special national interest of the Russian Federation – the sustainable development of the Russian Arctic. The experimental hardware and software complex demonstrates a relatively low level of anthropogenic lead pollution of the Russian Arctic seas. The average concentration of lead is 3.13±1.70 μg/dm3, i.e. 0.3 of the maximum allowable lead concentration in water of the objects of household, cultural and general water use, established by the Russian Federation hygienic legislation. Lead concentration in the White Sea, which is the most susceptible to the anthropogenic impact, is 0.6 of the maximum permissible concentration. The long-term anthropogenic impact on the Arctic marine environment at this stage has a local character with the formation of technogenic pollution focus in the estuary areas of large rivers and port infrastructure zones. The flow of heavy metals by the large river waters (by the example of the Northern Dvina River) is low due to the effectiveness of the natural marginal filter.

Keywords

seas of the Arctic zone of the Russian Federation, environmental monitoring of sea waters, automation of environmental monitoring, visualization of environmental monitoring data
Download (pdf, 2.8MB )

References

 1. Kononovich I.A. Natsional’nye interesy Rossii v arkticheskikh moryakh [National Interests of Russia in the Arctic Seas]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena [Izvestia: Herzen University Journal of Humanities and Science], 2008, no. 70-1, pp. 198–201.
 2. Zolotarev I.I., Robinson B.V. Ratsional’noe ispol’zovanie prirodnykh resursov i okhrana okruzhayushchey sredy Vostochnogo makroregiona Rossii [Rational Use of Natural Resources and Environmental Protection of the Eastern Macro-Region of Russia]. Interekspo Geo-Sibir’ [Interexpo Geo-Siberia], 2010, vol. 3, no. 1, pp. 39–41.
 3. Konyshev V.N., Sergunin A.A. Natsional’nye interesy Rossii v Arktike: mify i real’nost’ [Russia’s National Interests in Arctic: Myths and Realities]. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’ [National Interests: Priorities and Security], 2011, no. 29, pp. 2–11.
 4. Shelekhov A.M., ed. Osnovnye polozheniya strategii ustoychivogo razvitiya Rossii [Basic Provisions of the Strategy of Sustainable Development of Russia]. Moscow, 2002. 161 p.
 5. Yudakhin F.N., Gubaydullin M.G., Korobov V.B. Ekologicheskie problemy osvoeniya neftyanykh mestorozhdeniy severa Timano-Pechorskoy provintsii [Ecological Problems of Development of Oil Deposits in the North of the Timan- Pechora Province]. Yekaterinburg, 2002. 315 p.
 6. Neelov Yu.V. Ekologicheskaya bezopasnost’ Rossiyskoy Arktiki: nekotorye organizatsionno-pravovye aspekty [Environmental Safety of the Russian Arctic: Some Organizational and Legal Aspects]. Arktika: ekologiya i ekonomika [The Arctic: Ecology and Economy], 2011, no. 1, pp. 62–69.
 7. Morgunov B.A., ed. Diagnosticheskiy analiz sostoyaniya okruzhayushchey sredy Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii (Rasshirennoe rezyume) [Diagnostic Analysis of the Environmental Condition of the Arctic Zone of the Russian Federation (Extended Summary)]. Moscow, 2011. 200 p.
 8. Korshenko A.N., ed. Kachestvo morskikh vod po gidrokhimicheskim pokazatelyam. Ezhegodnik 2010 [The Quality of Sea Waters in Terms of Hydrochemical Indicators. Yearbook 2010]. Obninsk, 2010. 196 p.
 9. Kozhevnikov A.Yu., Kosyakov D.S., Bogolitsyn K.G. Eksperimental’nyy apparatno-programmnyy kompleks (EAPK) monitoringa zagryazneniya territorii i akvatorii arkhipelaga Shpitsbergen i zapadnoy arkticheskoy zony RF ekologicheski opasnymi khimicheskimi elementami i soedineniyami [The Experimental Hardware and Software Complex for Pollution Monitoring of the Territory and Water Area of the Spitsbergen Archipelago and the Western Arctic Zone of the Russian Federation with Environmentally Hazardous Chemical Elements and Compounds]. Prirodnye resursy i kompleksnoe osvoenie pribrezhnykh rayonov Arkticheskoy zony: sb. nauch. tr. [Natural Resources and Integrated Development of Coastal Areas in the Arctic Zone]. Arkhangelsk, 2016, pp. 214–219.
 10. Lapina N.M., Torgunova N.I., Agatova A.I. Biokhimicheskiy monitoring arkticheskikh morey Rossii v usloviyakh klimaticheskikh izmeneniy [Biochemical Monitoring of the Russian Arctic Seas under the Climate Change]. Trudy VNIRO, 2014, vol. 152, pp. 101–117.
 11. Helland-Hansen B., Nansen F. The Norwegian Sea. Rep. Norw. Fish. Mar. Invest., 1909, vol. 2, pp. 1–359.
 12. Ikeda M., Johannessen J.A., Lygre K., Sandven S. A Process Study of Mesoscale Meanders and Eddies in the Norwegian Coastal Current. J. Phys. Oceanog., 1989, vol. 19, pp. 20–35.
 13. Mørk M. Circulation Phenomena and Frontal Dynamics of the Norwegian Coastal Current. Circulation and Fronts in Continental Shelf Seas. London, 1981, pp. 635–647.
 14. Haugan P.M., Evensen G., Johannessen J.A., Johannessen O.M., Petterson L.H. Modeled and Observed Mesoscale Circulation and Wave-Current Refraction During the 1988 Norwegian Continental Shelf Experiment. J. Geophys. Res., 1991, vol. 96, pp. 10487–10506.
 15. Sætre R. Features of the Central Norwegian Shelf Circulation. Continental Shelf Research, 1999, vol. 19, pp. 1809–1831.
 16. James I.D. A Primitive Equation Model Simulation of Eddies in the Norwegian Coastal Current. J. Phys. Oceanog., 1991, vol. 21, pp. 893–902.
 17. Langedal M. The Influence of a Large Anthropogenic Sediment Source on the Fluvial Geomorphology of the Knabeåna-Kvina Rivers, Norway. Geomorphology, 1997, vol. 19, pp. 117–132.
 18. Korobov V.B. Novaya kniga o vzveshennom veshchestve Belogo morya i ego granulometricheskom sostave [A New Book on the Suspended Matter of the White Sea and Its Granulometric Composition]. Problemy regional’noy ekologii [Regional Environmental Issues], 2011, no. 6, pp. 254–256.