Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

The History of the Lower Devonian Deposits Study in the Outcrops of the Timan-Northern Ural Region. P. 22–32

Версия для печати

Section: Geosciences

UDC

551.734.2(470.1)

Authors

Yur'eva Zinaida Petrovna
Institute of Geology of the Komi Science Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia)
e-mail: yurzp@atknet.ru

Abstract

The paper presents a brief review of the study of the Lower Devonian deposits in the natural outcrops of the Pre-Urals foredeep, the western slope of the Urals and Pai-Khoi ridge and the islands of the Pechora Sea. The research of the Lower Devonian was started at the outcrops of the Western Europe in the XIX century. The article describes the main stages of geological study of the Lower Devonian in the Timan-Nothern Ural region, which was started in the 1920s. The history of stratigraphic charting with facies deposition environment and zones of their development is demonstrated in the paper. The local stratigraphical subdivisions with lithological and paleontological characteristics are defined. Detailed biostratigraphic subdivision schemes are used in the analysis of sediments and paleogeographic reconstructions. The Ovinparma and Sotchemkyrta deposits correspond to the Lochkovian stage. The Lochkovian stage stratotype of the Lower Devonian was studied in the Kozhym river basin. The Filippchuk suite is compared with the Pragian stage, the Syv’yu suite – with the Emsian stage. A wide spectrum of facies is typical for the Early Devonian deposits. The Ovinparma suit is represented by open shelf facies with rich complex of fauna, the Sotchemkyrta suit – by shelf and lagoon facies with poor fauna complex. The terrigenous deposits are common for the Sotchemkyrta suite, Pragian and Emsian stages. The local stratigraphical subdivisions of the Timan-Nothern Ural region were included in 1988 into the Devonian unified stratigraphic chart of the Russian platform. Regional and local stratigraphic charts are based on the use of various faunal groups: brachiopods, ostracodes, corals, vertebrates. Position of various organogenous structures in sedimentary cycles is defined. The basic features of the Urals reefs are determined. The development of Lochkovian – Lower Emsian reef limestones in the Western Urals outcrops is observed.

Keywords

Timan-Northern Ural region, Lower Devonian, stratigraphic chart, facies
Download (pdf, 4.9MB )

References

 1. Chernov A.A. Paleozoy zapadnogo sklona Severnogo Urala: ob”yasnitel’naya zapiska k geologicheskoy karte Urala [The Paleozoic Western Slope of the Northern Urals: an Explanatory Note to the Geological Map of the Urals]. Moscow, 1931, pp. 71–84.
 2. Chernov A.A. Proizvoditel’nye sily Komi ASSR. T.I. Geologicheskoe stroenie i poleznye iskopaemye [The Productive Forces of the Komi Republic. T.I. Geology and Minerals]. Moscow; Leningrad, 1953. 462 p.
 3. Varsanof’eva V.A. Geologicheskoe stroenie territorii Pechorsko-Ilychskogo gosudarstvennogo zapovednika [The Geological Structure of the Territory of the Pechora-Ilych State Nature Reserve]. Trudy Pechorsko-Ilychskogo gosudarchtvennogo zapovednika [Proc. of the Pechora-Ilych State Nature Reserve]. Pechora, 1940. 214 p.
 4. Dobrolyubova T.A., Soshkina E.D. Obshchaya geologicheskaya karta evropeyskoy chasti SSSR (Severnyy Ural) L. 123 [General Geological Map of the European Part of the USSR (Northern Urals)]. Trudy Leningradskogo geologo-geodezicheskogo tresta [Proc. of the Leningrad Geological and Geodetic Trust]. Leningrad, 1935, iss. 8. 175 p.
 5. Iordanskiy N.N. Devonskie otlozheniya basseyna Verkhney Pechory [Devonian Deposits of the Upper Pechora Basin]. Trudy Vsesoyuznogo geologo-razvedochnogo ob”edineniya [Proc. of the All-Union Geological Association]. Moscow, 1933, iss. 158, pp. 3–45.
 6. Voynovskiy-Kriger K.G. Dva kompleksa paleozoya na zapadnom sklone Pripolyarnogo Urala [Two Paleozoic Complexes on the Western Slope of the Polar Urals]. Sovremennaya geologiya, 1945, no. 6, pp. 27–44.
 7. Kondiayn O.A., Kondiayn A.G. Stratigrafiya i fatsii devonskikh otlozheniy yuzhnoy chasti Pechorskogo Urala [Stratigraphy and Facies of Devonian Deposits of the Southern Part of the Pechora Urals]. Geologiya i poleznye iskopaemye Urala. Leningrad, 1960, pp. 67–86.
 8. Kondiayn A.G. Strukturno-fatsial’nye osobennosti siluriysko-rannedevonskogo etapa tektonicheskogo razvitiya severa Urala [Structural and Facial Features of the Silurian-Early Devonian Tectonic Phase of the North Urals]. Trudy VSEGEI. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Urala [Proc. of A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI). Materials on Geology and Mineral Resources of the Urals], 1962, vol. 66, iss. 52, pp. 51–62.
 9. Chernov G.A. Devonskie otlozheniya vostochnoy chasti Bol’shezemel’skoy tundry [Devonian Deposits of the Eastern Part of the Bolshezemelskaya Tundra]. Moscow; Leningrad, 1962. 118 p.
 10. Chernov G.A. Paleozoy Bol’shezemel’skoy tundry i perspektivy ego neftegazonosnosti [The Paleozoic of the Bolshezemelskaya Tundra and the Prospects of Its Oil and Gas Potential]. Moscow, 1972. 313 p.
 11. Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian Deposits of the Chernyshev Ridge]. Leningrad, 1962. 122 p.
 12. Pershina A.I., Tsyganko V.S. Biostratigrafiya verkhnego silura, nizhnego i srednego devona Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Upper Silurian, Lower and Middle Devonian of the Pechora Urals]. Tez. dokl. III Mezhdunar. simp. po granitse silura i devona [Theses of the III Intern. Symposium of the Silurian and Devonian Border]. Leningrad, 1968, pp. 153–158.
 13. Pershina A.I., Tsyganko V.S., Shcherbakov E.S., Borintseva N.A. Biostratigrafiya siluriyskikh i devonskikh otlozheniy Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Silurian and Devonian Sediments of the Pechora Urals]. Leningrad, 1971. 129 p.
 14. Pershina A.I., Tsyganko V.S., Borintseva N.A. Biogeograficheskoe rayonirovanie Evropeyskogo Severa SSSR (devonskiy period) [The Biogeographic Regionalization of the European North of the USSR (Devonian Period)]. Leningrad, 1976. 103 p.
 15. Shcherbakov E.S. Terrigennyy devon zapadnogo sklona Severnogo Urala [The Terrigenous Devonian of the Western Slope of the Northern Urals]. Leningrad, 1977. 160 p.
 16. Kossovoy L.S., Obruchev D.V. O nizhnem devone Severnogo Timana [On the Lower Devonian of Northern Timan]. Doklad AN SSSR [Report of the Academy of Sciences of the USSR], 1962, vol. 147, no. 5, pp. 1147–1150.
 17. Valyukyavichus Yu.Yu., Gladkovskiy V.T., Karatayute-Talimaa V.N., Kurshs V.M., Mel’nikov S.V., Menner V.Vl. Stratigrafiya silura i nizhnego devona Severnogo Timana [Stratigraphy of the Silurian and the Lower Devonian of Northern Timan]. Izvestiya AN SSSR. Ser.: Geologiya. 1983, no. 10, pp. 53–64.
 18. Antoshkina A.I. Rify v paleozoe Pechorskogo Urala [Reefs in the Paleozoic of the Pechora Urals]. Saint Petersburg, 1994. 154 p.
 19. Antoshkina A.I. Nizhnepaleozoyskie rifogennye kompleksy Pripolyarnogo Urala [Lower Paleozoic Reef Complexes of the Nether-Polar Urals]. Litologiya karbonatnykh porod severa Urala, Pay-Khoya i Timana: tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra Ural. otd-niya AN SSSR [Lithology of the Carbonate Rocks of the North Urals, Pai-Khoi and Timan: Proc. of the Institute of Geology, Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Academy of Sciences of the USSR]. Syktyvkar, 1988, iss. 67, pp. 22–31.
 20. Antoshkina A.I. Rifoobrazovanie v paleozoe (sever Urala i sopredel’nye oblasti) [Reef Formation in the Paleozoic (North Urals and Adjacent Areas)]. Yekaterinburg, 2003. 302 p.
 21. Shuyskiy V.P. Izvestkovye rifoobrazuyushchie vodorosli nizhnego devona Urala [Calcareous Reef-Building Algae of the Urals Lower Devonian]. Moscow, 1973. 155 p.
 22. Stratigrafiya, usloviya osadkonakopleniya i fauna ordovikskikh i nizhnedevonskikh otlozheniy Novoy Zemli, Vaygacha i Pay-Khoya [The Stratigraphy, Depositional Environments and Fauna of the Ordovician and Lower Devonian Deposits of Novaya Zemlya, Vaigach and Pai-Khoi]. Leningrad, 1968. 205 p.
 23. Patrunov D.K., Shurygina M.V., Cherkesova S.V. Silur i nizhniy devon na ostrove Dolgom [The Silurian and Lower Devonian of the Dolgiy Island]. Siluriyskie i nizhnedevonskie otlozheniya ostrova Dolgogo: sb. st. [Silurian and Lower Devonian Deposits of the Dolgiy Island]. Sverdlovsk, 1980, pp. 3–26.
 24. Abushik A.F., Modzalevskaya T.L. O granitse silura i devona na zapadnom sklone Pripolyarnogo Urala [About the Silurian and Devonian Boundary on the Western Slope of the Polar Urals]. Doklad AN SSSR [Report of the Academy of Sciences of the USSR], 1973, vol. 209, pp. 1171–1173.
 25. Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch’e Dershor) [The Silurian and Devonian Border Deposits in the North of the Chernyshev Ridge (Data of the Key Section on the Creek Dershor)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoy provintsii: tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra Ural. otd-niya AN SSSR [Phanerozoic Biostratigraphy of Timan-Pechora Province: Proc. of the Institute of Geology, Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Academy of Sciences of the USSR]. Syktyvkar, 1989, iss. 73, pp. 21–31.
 26. Shuyskiy V.P. Pogranichnye sloi silura i devona v rayone mysa Belyy Nos i Pay-Khoe [Silurian and Devonian Boundary Layers Near the White Nose Cape and Pai-Khoi]. Tr. In-ta geologii i geokhimii Ural. nauch. tsentra AN SSSR: materialy po paleontologii srednego paleozoya Urala i Kazakhstana [Proc. of the Institute of Geology and Geochemistry, Ural Scientific Center of the Academy of Sciences of the USSR: Proc. on Paleontology of the Middle Paleozoic of the Urals and Kazakhstan]. Sverdlovsk, 1975, iss. 117, pp. 105–118.
 27. Tsyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [Devon of the Western Slope of the Northern Urals and Pai-Khoi (Stratigraphy, the Principles of Partition, Correlation)]. Yekaterinburg, 2011. 355 p.