Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

Non-Equilibrium Uranium in Kimberlites and Host Rocks of the Pionerskaya Pipe of the M.V. Lomonosov Deposit. P. 19–28

Версия для печати

Section: Geosciences

UDC

540.4+553.81

Authors

Yakovlev Evgeniy Yur’evich
Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Naberezhnaya Severnoy Dviny, 109, Arkhangelsk, 163000, Russian Federation;
e-mail: yakovlev_eu@inbox.ru
Kiselev Georgiy Petrovich
Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Naberezhnaya Severnoy Dviny, 109, Arkhangelsk, 163000, Russian Federation;
e-mail: kiselevgp@yandex.ru
Druzhinin Sergey Valerievich
Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Naberezhnaya Severnoy Dviny, 109, Arkhangelsk, 163000, Russian Federation;
e-mail: druzhininserg@yandex.ru

Abstract

The currently problems in the use of traditional methods of forecasting and prospecting of diamond deposits in Arkhangelsk region, associated with a contrast reduction of allocated anomalies, necessitate to find other approaches to solve these problems. The identification of the wallrock alteration features of host sediments in core of exploration wells is actively developed in recent years. These host sediments are related to the impact of kimberlites, such as tectonic deformation, near-contact rock alteration, increased concentrations of radiation defects. An increase in intensity of rocks gamma radiation, concentrations of a number of radioactive elements such as uranium-238, thorium-232, potassium-40, and an increase of non-equilibrium of even uranium isotopes activities, which is the tracer interaction of ore matter and host sediments are also observed in the contact zone. In this regard, the study of the characteristics of the uranium isotopes fractionation in the solid phase of the near-contact zone on the example of a number of kimberlite pipes of the Lomonosov deposit comes at an opportune time. We studied the isotopic composition of uranium in kimberlites and host sediments of the Pionerskaya pipe of the Zolotitsa field of Arkhangelsk diamond province. The equilibrium isotopic composition of uranium in the diatreme kimberlites and host sediments remoted from the pipe is preferably retained. At the same time, the increase in the non-equilibrium of alpha activity of the uranium isotope pair in the solid phase of rocks in the near-contact zone of kimberlite is marked. This is a consequence of the interaction of kimberlite matter and host sediments, leading to the fractionation of even uranium isotopes.

Keywords

uranium isotopes fractionation, kimberlites, host sediments, contact zone, alpha activity, 234U/238U, Arkhangelsk diamond province
Download (pdf, 0.7MB )

References

 1. Stogniy V.V., Korotkov Yu.V. Poisk kimberlitovykh tel metodom perekhodnykh protsessov [The Search of the Kimberlite Bodies by Transients]. Novosibirsk, 2010. 121 p. 
 2. Babayants P.S., Blokh Yu.I., Zubov E.I., Lavrova T.Yu., Trusov A.A. Interpretatsiya aerogeofizicheskikh dannykh pri poiskakh mestorozhdeniy tverdykh poleznykh iskopaemykh [Interpretation of the Airborne Geophysical Data in the Search for Solid Mineral Deposits]. Razvedka i okhrana nedr [Prospect and Protection of Mineral Resources], 2006, no. 5, pp. 18–26. 
 3. Vasil’ev I.D. Geologicheskie struktury v okolotrubochnom prostranstve trubki Arkhangel’skaya i ikh ispol’zovanie dlya poiskov korennykh mestorozhdeniy almazov v Zimneberezhnom rayone: dis. … kand. geol.-miner. nauk [The Geological Structures in the Contact Zone of the Arkhangelsk Pipe and Their Use for Prospecting of Primary Diamond Deposits in the Zimneberezhnoy District: Cand. Geol. and Miner. Sci. Diss.]. Moscow, 2010. 
 4. Verzhak V.V., Minchenko G.V., Larchenko V.A., Sotnikov V.I., Gunin A.P. Opyt poiskov mestorozhdeniy almazov v Arkhangel’skoy almazonosnoy provintsii i na sopredel’nykh territoriyakh severa Vostochno-Evropeyskoy platformy [The Experience in Diamond Deposits Searching in the Arkhangelsk Diamond Province and Adjacent Areas of the North of the East European Platform]. Problemy prognozirovaniya i poiskov mestorozhdeniy almazov na zakrytykh territoriyakh: materialy konf., posvyashch. 40-letiyu YaNIGP TsNIGRI AK “ALROSA” [Problems of Forecasting and Searching of Diamond Deposits in Covered Spaces: Proc. Conf., Devoted to the 40th Anniversary of the Yakut Research Geological Exploration Company of Central Research Institute of Geological Survey ALROSA JSC]. Yakutsk, 2008, pp. 308–314. 
 5. Ignatov P.A., Bolonin A.V., Vasil’ev I.D., Shmonov A.M., Fomin A.A., Kim V. Skladchatye i razryvnye deformatsii vo vmeshchayushchikh i perekryvayushchikh tolshchakh v kar’ere kimberlitovoy trubki Arkhangel’skaya [Fold and Ruptural Deformations in the Host and Overlying Strata in the Open-Pit Mining of the Arkhangelsk Kimberlite Pipe]. Rudy i metally, 2012, no. 1, pp. 42–48. 
 6. Yakovlev E.Yu., Kiselev G.P., Druzhinin S.V. Osobennosti raspredeleniya radioaktivnykh elementov v porodakh kimberlitovoy trubki Arkhangel’skaya (mestorozhdenie im. M.V. Lomonosova) [Features of Distribution of Radioactive Elements in the Rocks of the Arkhangelsk Kimberlite Pipe (the Lomonosov Diamond Deposit)]. Novoe v poznanii protsessov rudoobrazovaniya: materialy 5-y Rossiyskoy molodezhnoy nauchno-prakticheskoy shkoly s mezhdunarodnym uchastiem [New Development in the Processes Knowledge of Ore Formation: Proc. the 5th Russian Youth Sci. and Prac. School with Int. Participation]. Moscow, 2015, pp. 289–291. 
 7. Kiselev G.P. Prognoz mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh i zagryazneniya geologicheskoy sredy uranizotopnymi metodami: dis. … dok. geol.-miner. nauk [The Forecast of Mineral Deposits and Contamination of the Geological Environment by the Uranium-Isotope Methods: Dr. Geol. and Miner. Sci. Diss.]. Arkhangelsk, 2005. 
 8. Bogatikov O.A., Garanin V.K., Kononova V.A., Kudryavtseva G.P., Vasil’eva E.R., Verzhak V.V., Verichev E.M. Parsadanyan K.S., Posukhova T.V. Arkhangel’skaya almazonosnaya provintsiya (Geologiya, petrografiya, geokhimiya i mineralogiya) [Arkhangelsk Diamond Province (Geology, Petrography, Geochemistry and Mineralogy)]. Moscow, 1999. 524 p. 
 9. Verzhak V.V. Geologicheskoe stroenie, veshchestvennyy sostav, usloviya obrazovaniya i metodika razvedki mestorozhdeniya almazov im. M.V. Lomonosova: dis. … kand. geol.-miner. nauk [The Geological Structure, Material Composition, Formation Conditions and Exploration Methodology of the Lomonosov Diamond Deposit: Cand. Geol. and Miner. Sci. Diss.]. Moscow, 2001. 
 10. Ahrens L.H., Cherry R.D., Erlank A.J. Observation on the Th–U Relationship in Zircons from Granitic Rocks and from Kimberlites. Geochim. Cosmochim. Acta, 1967, no. 31, pp. 2379–2387. 
 11. Lutts B.G., Mineeva I.G. Uranium and Thorium in Kimberlites of Siberia. Geochemistry International, 1973, no. 11, pp. 1721–1724. 
 12. Zverev V.L., Semenov G.S., Spiridonov A.I., Cheshko A.L. Razdelenie izotopov urana v protsesse kimberlitovogo magmatizma [The Separation of Uranium Isotopes in the Process of Kimberlite Magmatism]. Geokhimiya [Geochemistry International], 1976, no. 12, pp. 1884–1886. 
 13. Paul D.K., Gale N.H., Harris P.G. Uranium and Thorium Abundances in Indian Kimberlites. Geochim. Cosmochim. Acta, 1977, no. 41(2), pp. 335–339. 
 14. Mwenifumbo C.J., Kjarsgaard B.A. Gamma-Ray Logging and Radioelement Distribution in the Fort à la Sorne Kimberlite Pipe 169. Exploration and Mining Geology, 1999, no. 8(12), pp. 137–147. 
 15. Lapin A.V., Tolstov A.V. O geokhimicheskikh tipakh kimberlitov [On the Geochemical Types of Kimberlites]. Shchelochnoy magmatizm i ego rudonosnost’ [Alkaline Magmatism and Ore Content]. Kiev, 2007, pp. 139–142. 
 16. Belov S.V., Burmistrov A.A., Zinchuk N.N., Lapin A.V., Tolstov A.V., Frolov A.A. Karbonatity i kimberlity (vzaimootnosheniya, minerageniya, prognoz) [Carbonatites and Kimberlites (Relationship, Minerageny, Forecast)]. Moscow, 2005. 540 p. 
 17. Titaeva N.A. Geokhimiya prirodnykh radioaktivnykh ryadov raspada [Geochemistry of Natural Radioactive Decay Series]. Moscow, 2005. 226 p. 
 18. Zverev V.L., Kravtsov A.I., Ilupin I.P., Pryakhina E.V., Voytov G.A., Demin N.V., Titaeva N.A., Cheshko A.L., Semenov G.S. Izotopy urana v kimberlitovom magmatizme Vostochnoy Sibiri [Uranium Isotopes in Kimberlite Magmatism in the Eastern Siberia]. Dokl. AN SSSR [Report of the Academy of Sciences of the USSR], 1979, vol. 245, no. 4, pp. 946–950. 
 19. Kiselev G.P. Chetnye izotopy urana v geosphere [Even Uranium Isotopes in the Geosphere]. Yekaterinburg, 1999. 220 p.