Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

Viscous and heavy oils of Arctic zone. P. 90–96

Версия для печати

Section: Geosciences

UDC

553.982

DOI

10.3897/issn2541-8416.2018.18.3.90

Authors

IG Yashchenko1
1 Institute of Petroleum Chemistry, Siberian branch of Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation)
Corresponding author: Irina Yashchenko (sric@ipc.tsc.ru)

Abstract

The paper presents the comparative analysis of physicochemical properties of oils in North American, Scandinavian, and Russian sectors of the Arctic. The analysis of oil reserve distribution in the arctic territory and aquatory shows that the Russian sector is much higher in oil reserves than North American and Scandinavian sectors. A study of physicochemical properties of viscous and heavy oils in the Russian part of the Arctic is presented in this paper. Using a global database on physical and chemical properties of oils, analysis of the distribution of viscous, heavy oils in terms of the volumes of their reserves was carried out. It is known, that heavy and viscous oils account for slightly more than 33 % of the total samples. The criteria necessary to classify oils as hard-to-recover oil reserves are determined. The features of the physico-chemical properties of these oils are studied under various conditions of the Arctic. The results of a comparative analysis of hard-to-recover oils from the main basin West Siberian of the Arctic zone of Russia are given, which made it possible to establish the features of the physicochemical properties of oil. The results of the research can be used to develop new and improve existing methods and technologies for oil production and refining.

Keywords

The Arctic, oil-gas resources, physic and chemical properties of oil, sulfur, waxes, resins, asphaltenes
Download (pdf, 0.6MB )

References

 1. Askhabov AM, Burtsev IN, Kuznetsov SK, Timonina NN (2014) Arkticheskii vektor geologicheskikh issledovanii: neftegazovye i mineral'no-syr'evye resursy [Geological explorations in the Arctic: oil-and-gas and mineral raw materials]. Vestnik Inst Geol Komi SC UB RAS 9: 3–10.
 2. Bortnikov NS (2014) Strategicheskie mineral'nye resursy rossiiskoi Arktiki i problemy ikh osvoeniya [Strategic mineral resources of the Russian sector of the Arctic and reclamation problems]. Nauchno-tekhnicheskie problemy osvoeniya Arktiki, Nauchnaya sessiya Obshchego sobraniya chlenov RAN 16.12.2014, Nauka, Moscow.
 3. Chirkova OV, Krasnoyarova NA, Serebrennikova OV (2015) Issledovanie svoistv, sostava i raspredeleniya uglevodorodnykh soedinenii v neftyakh severa Zapadnoi Sibiri [A study of properties, composition, and distribution of hydrocarbon compounds in oils of North-West Siberia]. Proc Sci Conf ‘Theoretical and Practical Problems of Science and Education’, Yukom, Tambov.
 4. Kaminskii VD, Suprunenko OI, Smirnov AN (2014) Mineral'no-syr'evye resursy arkticheskoi kontinental'noi okrainy Rossii i perspektivy ikh osvoeniya [Mineral raw materials of Arctic continental zone of Russia and prospective reclamation]. Arktika, Ekologiya i ekonomika 3: 52–61.
 5. Kontorovich AE (2014) Energoresursy Rossiiskogo sektora Arktiki, glavnye napravleniya i metody ikh osvoeniya [Energy resources of the Russian sector of Arctic, main trends and methods of reclamation]. Nauchno-tekhnicheskie problemy osvoeniya Arktiki, Nauchnaya sessiya Obshchego sobraniya chlenov RAN 16.12.2014, Nauka, Moscow.
 6. Lur’e MA, Shmidt FK (2009) Sulfur and metal contents – genetic aspects of crude oils. Chem Tech Fuels Oils 4: 242–245.
 7. Polishchuk YuM, Yashchenko IG (2006) Heavy oils: Regularities of spatial distribution. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry 2: 110–113.
 8. Yakuzeni SP (2005) Rasprostranennost uglevodorodnogo syrya, obogoshchennogo tyazhelymi elementami-primesyami. Ozenka ekologicheskikh riskov. Izd-vo "Nedra", SPb.
 9. Yashchenko IG, Polishchuk YuM (2014) Trudnoizvlekaemye nefti: fiziko-khimicheskie svoistva i zakonomernosti  azmeshcheniya [Hard to extract oils: physicochemical properties and deposit laws]. V-Spektr, Tomsk.
 10. Yashchenko IG (2013) Toksoopasnye tyazhelye nefti Rossii: regional'nye i kachestvennye osobennosti [Toxic heavy oils of Russia: regional and qualitative properties]. Ekologicheskii vestnik Rossii 6: 26–33.
 11. Yashchenko IG (2012) Tyazhelye vanadievonosnye nefti Rossii [Heavy vanadium oils of Russia]. Bulletin TPU 1: 105–111.