Founder: Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Editorial office address: Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Naberezhnaya Severnoy Dviny 17, office 1410a

Phone: (818-2) 21-61-00(15-33)
e-mail: l.zhgileva@narfu.ru
http://aer.narfu.ru/en/

16+

ABOUT

Sorption Properties and Modification of Peat Humic Acids. Pp. 37–42.

Версия для печати

Section: Chemistry

UDC

631.414-417, 544.723

Authors

Kuznetsova Irina Andreevna, Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia) 

Bogolitsyn Konstantin Grigoryevich, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov; Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia) 

Larionov Nikolay Sergeevich, Institute of Theoretical and Applied Chemistry, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov; Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia) 

Boitsova Tatyana Aleksandrovna, Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia) 

Palamarchuk Irina Anatolyevna, Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia) 

Brovko Olga Stepanovna, Institute of Ecological Problems of the North, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Arkhangelsk, Russia)

Abstract

Influence of pH and ionic strength upon the sorption of Cd2+ and Pb2+ ions by humic acids was studied. Maximal sorption capacity of humic acids towards Cd2+ and Pb2+ proved to be 0.85 and 0.90 mmol/g, respectively. Modification of humic acids by the chitosan natural polymer helps to stabilize the complex, as well as to raise sorption capacity as compared to the humic acids up to almost 50%.

Keywords

oligotrophic peat, plant polymers, sorption, pH, ionic strength, heavy metals.

The full-text version of the article can be requested through the university’s library.

References

 1. Bratskaya S.Yu. Ionogennye svoystva prirodnykh polielektrolitov i ikh proizvodnykh. Dis… d-ra. khim. nauk [Ionic Properties of Natural Polyelectrolytes and Their Derivatives. Dr. chem. sci. diss.]. Vladivostok, 2009, pp. 1–359. 
 2. Bobkova L.A., Kozik V.V., Petrova V.V., et al. Vliyanie ionnoy sily rastvora na ravnovesie i dinamiku sorbtsii medi (II) i kobal’ta (II) makrosetchatym karboksil’nym kationitom KB-2E [Effect of Ionic Strength on the Equilibrium and Dynamics of Sorption of Copper (II) and Cobalt (II) by Macroreticular Carbonaceous Resin KB-2E]. Polzunovskiy vestnik, 2011, no. 4, pp. 83–71. 
 3. Doklad ob ekologicheskoy situatsii v Arkhangel’skoy oblasti v 2010 g [Report on the Environmental Situation in the Arkhangelsk Region in 2010]. Arkhangelsk, 2011, pp. 1–137. 
 4. Zimovets A.A., Fedorov Yu.A. O nekotorykh osobennostyakh raspredeleniya tyazhelykh metallov v pochvennom pokrove vodosbornoy ploshchadi ust’evoy oblasti r. Severnaya Dvina [Some Features of Heavy Metals Distribution in the Soil of the Catchment Area of the Northern Dvina Mouth]. Ekologiya 2011: materialy konf. [Ecology 2011: proc. conf.]. Arkhangelsk, 2011, pp. 229–230. 
 5. Kuznetsova I.A., Bogolitsyn K.G., Larionov N.S., et al. Issledovanie sorbtsionnykh svoystv guminovykh kislot po otnosheniyu k Cd (II) i Pb(II) [Research in Sorption Properties of Humic Acid with Cd (II) and Pb (II)]. Izvestiya vuzov. Lesnoy zhurnal, 2012, no. 1, pp. 146–150. 
 6. Quan G., Yan J. Konstanty svyazyvaniya svintsa s pomoshch’yu guminovykh i ful’vovykh kislot: opredelenie metodom inversionnoy kvadratno-volnovoy vol’tamperometrii [Binding Constants of Lead by Humic and Fulvic Acids Studied by Anodic Stripping Square Wave Voltammetry]. Elektrokhimiya, 2010, vol. 46, no.1, pp. 95–99. 
 7. Kratkaya khimicheskaya entsiklopediya [Concise Encyclopedia of Chemistry]. Moscow, 1963, vol. 2, p. 342. 
 8. Polyanskiy N.G. Analiticheskaya khimiya elementov. Svinets [Analytical Chemistry of Elements. Lead]. Moscow, 1986. 1–357. 
 9. Orlov D.S., Grishina L.A., Eroshicheva N.L. Praktikum po biokhimii gumusa [Workshop on the Biochemistry of Humus]. Moscow, 1969, pp. 1–153. 
 10. Kovalev N.G., Pozdnyakov A.I., Musekaevich D.A., et al. Torf, torfyanye pochvy, udobreniya [Peat, Peat Soils, Fertilizers]. Tver, pp. 1–239. 
 11. Turaev N.S., Zherin I.I. Khimiya i tekhnologiya urana [Chemistry and Technology of Uranium]. Moscow, 2005, pp. 1–407. 
 12. Frostman T.M. Constructed Wetlands for Water Quality Improvement. Water Management, 1996, no. 1, pp. 14–16.